Gratis hemsida för bostadsrättsföreningar

Pröva det nya fastighetssystemet som gör det enkelt att administrera fastigheten och kommunicera med medlemmarna.

Fastighetsringen erbjuder gratis hemsidor för bostadsrättsföreningar och enkla verktyg för intern kommunikation mellan styrelse och medlemmar.

Föreningens hemsida skapar en möjlighet för medlemmar och mäklare att snabbt få tag på information om fastigheten utan en massa onödiga samtal.

Med Fastighetsringens verktyg så behövs ingen IT-kunskap för att administrera bostadsrättsföreningens hemsida

Fastighetsringen utvecklas kontinuerligt så att det ska passa alla föreningar därför välkomnar vi idéer på förbättringar. Kontakta oss på info@fastighetsringen.se

Nu finns det ett nytt verktyg där styrelsen kan skicka meddelanden och får ut dem till utvalda eller samtliga medlemmar i en knapptryckning.

Klicka här för att skapa användare och hemsida!